Stödtjänster till elnätet via CheckWatt

Vad innebär stödtjänster och vilka fördelar får du som kund?

Balansen i elnätet

Det svenska elnätet bör hela tiden hålla en balans mellan produktionoch konsumtion för att på så sätt hålla en jämn nätfrekvens och ettstabilt elnät.

I takt med att en allt större del av elproduktionen kommer från ickeplanerbara kraftkällor som sol och vind så ökar behovet av att snabbtkunna öka eller minska mängden el i elnätet.

Vikten av stödtjänster och Energilager

Svenska Kraftnät som har ansvaret för att elnätet är i balans handlardärför upp så kallade stödtjänster till elnätet. Svenska Kraftnät erbjuderdärmed ersättning till de som har möjlighet att med kort varsel reglerasin produktion eller konsumtion.

Energilagerså som batterier har därför utmärkta förutsättningar attbåde bidra till ett stabilare svenskt elnät och samtidigt generera enintäkt.

Balansmarknadens budprocess

Svenska Kraftnät, kallatSvK, genomför dagliga inköp avbalansreserver för att täcka elnätets regleringsbehov förnästkommande dag. Dessa inköp görs från företag som är så kallade”balansansvariga”. Inköpen sker via en budgivningsprocess medSvKpå ena sidan och de balansansvariga på andra sidan.

Buden för balansresurserna läggs på en eller flera av de befintligabalansmarknaderna, såsom FCR-N, FCR-D och FFR. Dennabudgivning sker automatiskt för dig som äger resurserna.

När bud accepteras och vinner, erhåller ägaren av resursen ersättningfrånSvK, oavsett om resursen faktiskt används eller inte. Dettamöjliggör en kontinuerlig intäktsström för de som ansluter sina resursertill balansmarknaden.

För att ansluta en resurs måste den vara knuten till ett elhandelsbolagsom har ett avtal med CheckWatt.

Klicka på länken nedan för att ta del av kompatibla elhandelsbolag

Ersättning för stödtjänster

Ägaren av ett batterisystem, som ansluter sig som en deltagare påmarknaden för stödtjänster, erhåller ersättning från Svenska Kraftnät.Denna ersättning betalas oavsett om resursen används eller inte förbalansering och frekvensreglering. Ersättningen tillhandahålls alltså föratt resursen är tillgänglig för Svenska Kraftnät att använda.

Ersättningen varierar beroende på det aktuella marknadspriset, sompåverkas av både Svenska Kraftnäts behov av balansresurser ochtillgängligheten av sådana resurser – det vill säga utbud och efterfrågan.

För närvarande är ersättningen hög och förväntas fortsätta vara detframöver, främst på grund av samhällets ökade elektrifiering ochinförandet av mer varierad elproduktion från sol och vind. Detta gör detmycket attraktivt för resursägare att erbjuda sina system för dessabalanstjänster.

Optimera lönsamhet med batteri

Att koppla en solcellsanläggning med ett batterisystem till balanstjänster innebär en väsentligt kortare återbetalningstid jämfört med att bara installera en traditionell solcellsanläggning utan batteri. Detta beror på den löpande inkomst som genereras genom balanstjänsterna. Så, utöver de samhälleliga fördelar som ett anslutet batteri ger genom att bidra till ett stabilare svenskt elsystem, blir även den egna investeringen i en solcellsanläggning mer lönsam för dig.

Hur mycket kan jag tjäna på mitt batteri?

Ersättningen utgår för tillgängligheten av batteriet och hör alltså inte ihop med den faktiska användningen av resursen. Nedan presenterar vi några räkneexempel på uppskattad årsersättning. På CheckWatts hemsida kan du räkna på hur mycket just du skulle kunna tjäna.

Hur går det till?

Vår modell består av fyra enkla steg som tar oss från en första kontakt till en färdig anläggning hos dig.
Vår trevliga personal ser till att finnas vid din sida hela vägen, även efter installationen är klar.

1. Ansök

Ansök om att bli ansluten till balansering via vårt formulär här nedan. Vi återkommer till dig inom 1-2 arbetsdagar.

2. Undersök

Vi undersöker dina förutsättningar för att ansluta till tjänsten

3. Anslut

Vi ansluter ditt batteri till CheckWatts virtuella kraftverk.

4. Tjäna pengar

Tjäna pengar och följ produktionen – ditt batteri fungerar nu som en resurs på stödtjänstmarknader

Om Nordic Systems - Skåne

Nordic Systems har lång erfarenhet från solcellsinstallationer och vi utgår från Lund men hjälper kunder över hela Skåne, Halland, Småland och Blekinge. Vi på Nordic Systems har tagit fram en helhetslösning som gör att du som kund kan känna dig trygg med allt ifrån installation, drift & support. Vår personal är uppdelad i olika ansvarsområden men alla kommer ge dig samma fina service, personliga kontakt och dela med sig av sin kunskap. Kontakta oss redan idag för ditt behov av solceller, så tar vi fram en lösning.

Kontakta oss

Är du redo att börja spara pengar på dina energiräkningar med en solcellsinstallation? Kontakta oss idag för att boka en kostnadsfri konsultation och uppskattning. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att skapa ett skräddarsytt solpanelssystem som uppfyller dina energibehov och budget.

Kontaktuppgifter

Följ oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Registrera ditt företag för aktuell prislista